Uit Hack42
Ga naar: navigatie, zoeken
Basic
Contextual
 • Annotatie-URI is een variant van het URL gegevenstype, dat meestal wordt gebruikt voor een "owl:AnnotationProperty" exportdeclaratie.
 • Code is een variant van het Tekst gegevenstype, dat kan worden gebruikt voor technische teksten van willekeurige lengte, zoals broncode.
 • External identifier is a variant of the Text datatype that requires assigned properties to declare an External formatter URI.
 • Geografische coΓΆrdinaat is een gegevenstype dat geografische locaties beschrijft. Gebruik ervan vereist Semantic Maps.
 • Hoeveelheid is a datatype to describe quantities with a numeric representation and a unit of measurement.
 • Keyword is a variant of the Text datatype that has a restricted character length and normalizes its content representation.
 • Monolingual text is a container datatype that associates a text value with a specific language code.
 • Pagina
 • Record is a container datatype that specifies a list of typed properties in a fixed order.
 • Reference is a container type that allows to record additional information (e.g. provenance data) about a value assignment.
 • URL
Compound
 • E-mail is a special datatype to represent an email.
 • Telefoonnummer is een speciaal gegevenstype om internationale telefoonnummers te beschrijven conform RFC 3966.
 • Temperatuur is a special numeric datatype to represent a temperature.