Uit Hack42
Ga naar: navigatie, zoeken

Flashen

De action slimme stekker is veel slimmer te maken en minder afhankelijk van tuya connect

De makkelijkste manier is github:tuya-convert op je laptop/rasberry pi/device met wifi te installeren. Volg de handleiding netjes en hark de software bij elkaar als je iets anders dan debian draait om het goed te laten werken.

Na het inpluggen van de stekker een paar seconde de push button ingedrukt houden en je hoort een klikje en de stekker begint te knipperen. Dan is die in flash modus, tik 'y' en/of ENTER om het flashen te starten.

Aan het einde van de flash het curl commando naar flash3 draaien en er staat tasmota op. (duurt ongeveer 17 seconden, heb wat geduld).

Nadat er tasmota op staan kun je met je telefoon / ... inloggen (telefoon is handig!) op tasmota-<nummer> en een wifi netwerk kiezen.

Als je op je DHCP server, via DNS (of met nmap) het device kunt vinden als tasmota-<nummer>.

Hint: meestal werkt http://tasmota-<nummer> wel in je browser.

Kies dan voor "console" en paste de volgende regel:

 reset 5

Wacht even tot de module geherstart is en paste:

 backlog template {"NAME":"ActionStekker","GPIO":[0,0,0,0,56,0,0,0,21,0,17,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}; PowerRetain 1; SensorRetain 1; SwitchRetain 1; ButtonRetain 1; SensorRetain 1; module 0

Dan reboot de module. Voor security verander je web password (Configuration -> Other)

Je kunt nu dingen veranderen zoals de naam, mqtt path, mqtt server en andere settings.

Wat voorbeeldcommando's

Op de console kan je spelen met commando's voor MQTT. Bijvoorbeeld:

  • cmnd/tasmota/POWER OFF
  • cmnd/tasmota/POWER ON

Via de webinterface hetzelfde: http://100.66.10.142/cm?cmnd=Power%20On


etc

De stekker heeft zelfs nog 3 ongebruikte GPIO pinnen. Deze kan je gebruiken om onewire sensoren aan te sluiten, zoals bijvoorbeeld een DS18B20 temperatuursensor.