Uit Hack42
Ga naar: navigatie, zoeken
Project: N00bik's Cube
Schroefje24.png
Schroefje24.png
Schroefje24.png
Schroefje24.png
N00biksCube Picture.jpg

N00bik's Cube

Naam N00bik's Cube
Door Lurwah, CookieMonster
Status Afgerond
Madskillz 3D-printen, stickers plakken
Doel / Omschrijving
Een Rubik's cube voor n00bs.
Alle Projecten - Project Toevoegen
File:N00biksCube_Picture.jpg noez


For our international readers: the English translation.

In de industrie is een grote hoeveelheid uitdagende Rubik's cubes. De meeste fanatiekelingen vinden de standaard 3x3x3 al snel niet interessant meer en stappen over op grotere kubussen met meer blokjes of kubussen met vreemdere vormen.

CookieMonster Picture.jpg CookieMonster CookieMonster

Wie?: niet opgegeven

Projecten: GateControldevice

Madskills: geen opgegeven

Klik voor meer info...
en Lurwah Picture.jpg Lurwah Lurwah

Wie?: Voorzitter

Projecten: Zuil, ADD Pig Button, AntwoordenvelopHack, Biepje, Hack42-Mate, bLEnDer

Madskills:

Klik voor meer info...
vinden het zonde dat er een grote markt van geïnteresseerden maar beginnende cubers wordt genegeerd. Vandaar dat zij zijn gestart met de ontwikkeling van de 1x1x1 N00bik's Cube. Het perfecte start-model.

Hoe

3D-printen

De kubussen van de eerste exclusieve oplage zullen op een 3D-printer aanwezig in Hack42 gevormd worden. Ze worden geprint op Igor, de Mendel90 met een 0.4mm nozzle. Door het gebruik van een laaghoogte van $frickingWeinig mm wordt een ongelofelijke printresolutie behaald. Dit heeft als gevolg dat de N00bik's Cube vrijwel geen wrijving ondervindt in gebruik.

Afwerking

De afwerking zal op ambachtelijke wijze plaatsvinden door, handmatig, speciaal geïmporteerde zelfklevende gekleurde labels op de reeds eerder geprinte kubussen te bevestigen.
De import wordt gefaciliteerd door De Kubus Smid.

Verder

"Oh, Mijn-Almachtige-Bob! Ik wil er ook één!" Of misschien wel meer? Dat kan!
De eerste exclusieve oplage zal in beperkte hoeveelheid geproduceerd worden. Als het verwachte doorslaande succes volgt, wordt de productie naar Tibet verplaatst waar onderbetaalde kindertjes – een vereiste vanwege hun fijne motoriek – jouw eigen N00bik's Cube zullen fabriceren. Topkwaliteit gegarandeerd.

Interesse:


And again, in English

These days, a wide variety of challenging Rubik's cubes is brought to market. Most cube fanatics become uninterested in the standard 3x3x3 cube after a while and turn towards larger cubes or cubes with peculiar shapes.

CookieMonster Picture.jpg CookieMonster CookieMonster

Wie?: niet opgegeven

Projecten: GateControldevice

Madskills: geen opgegeven

Klik voor meer info...
and Lurwah Picture.jpg Lurwah Lurwah

Wie?: Voorzitter

Projecten: Zuil, ADD Pig Button, AntwoordenvelopHack, Biepje, Hack42-Mate, bLEnDer

Madskills:

Klik voor meer info...
think it's a shame that a large market – the interested but inexperienced cubers – is being ignored. Hence they have started the development of the 1x1x1 N00bik's Cube – the perfect starting model.

How

3D printing

The cubes of the first exclusive edition will be created on a 3D printer present at Hack42. They are printed on Igor, the Mendel90 using a 0.4mm nozzle. By using a layer height of $frackingLow mm we achieve an incredible print resolution, thus ensuring the cubes' action will be silky smooth.

Finish

The finish will take place the artisanal way: by hand. Selectively imported colored adhesive labels are affixed to the aforementioned printed cubes.
The import is facilitated by The Cube Smith.

In Conclusion

"Oh, Almighty Bob, I want one too!" Or perhaps more than one? That's possible!
The first exclusive edition will be produced in limited quantity. If the expected resounding success follows, the production will be moved to Tibet where underpaid children – an absolute necessity because of their fine motor skills – will produce your very own N00bik's Cube. Top quality guaranteed.