Uit Hack42
Ga naar: navigatie, zoeken
Project: Inrichting
Schroefje24.png
Schroefje24.png
Schroefje24.png
Schroefje24.png
Inrichting Picture.jpg

Inrichting

Naam Inrichting
Door Iedereen en de rest
Status Afgerond
Madskillz Alles
Doel / Omschrijving
Alles uitpakken en neerzetten
Alle Projecten - Project Toevoegen
File:Inrichting_Picture.jpg noez

Na het succesvol uitvoeren van het project verhuizing wordt het tijd om het project inrichting op te pakken.

De verschillende voorstellen waaruit de indeling is ontstaan, staan op de overleg-pagina.

Indeling ruimtes

 • Museum blijft.
 • Storage blijft.
 • Stofhok wordt "clean" stofhok.
  • CNC-frees en dergelijke.
 • Soldeer wordt clean room.
  • Lasercutter, 3D-printers, pasprinter, sleutelfrezen, en dergelijke.
 • Maaklab wordt knutsel en parts.
  • Parts voor soldeer en "arts & crafts" (knutsel), werkruimte voor knutsel, projectbakken voor soldeer, parkeerplaats voor de meet-trolley (karretje scope, werkbankvoeding, etc.).
  • Betere naam welkom.
  • Sluit mooi aan op:
 • Lezingzaal wordt vossenhol 2.0.
  • Multifunctionele werkplekken voor o.a. workshops, soldeer, lezingen, metameets.
 • Lounge blijft.
 • Gaming wordt bibliotheek.
 • Bibliotheek wordt gaming.
  • Combinatie van retro en tabletop gaming.
 • Stookhok wordt (indien mogelijk) dirty room met ventilatie en kachel.
 • Keuken blijft.
 • Matehok blijft.
  • Baropslag, electra, spaceautomatisering, buitengereedschap.
 • Museum repair, doka, blitzlab en green room blijven.
 • Vossenhol wordt (backup) lezingenzaal.
 • Laserlab wordt audiostudio?

(Correcties zijn welkom. Bij onduidelijkheid of nieuwe aanpassingen a.u.b. overleggen met de betrokken coördinator(s).)

Coördinators

 • Entree: ?
Spullen opruimen (borden naar matehok)
weggeefkast opruimen
 • Museum: museumcommissie (Macsimski, Denz, Bix, Stoneshop)
Verder inrichten
 • Storage: Mack, BugBlue, SA007
1 kast naar matehok
19" meuk in de kasten (nieuwe 19" rack maken)
Racks vastzetten met tie-wraps
Documentatie (labels) maken voor op de racks.
 • Stofhok: JanBee
Spullen uit het midden opruimen in voornamelijk storage (plakband -> bieb)
 • Clean room: SA007, Eightdot
hardware aansluiten (printer, 3d printer, scanner, kaartprinter, computer, monitoren)
laservoeding en koeling weg
gereedschap netjes opbergen (en gedeeltelijk heralloceren naar makerlab/flexlab)
 • Makerlab: Cookie
Stroom aansluiten
 • Vossenhol 2.0: MacSimski, Witchdoc
Soldeerstations neerzetten
Kast opruimen
 • Lounge: Spider
opruimen, verlichting op planken richten.
 • Bieb: Moem, Spider
 • Gaming: Stitch
inrichten
 • Stookhok: ?
 • Keuken/BioLab: ?
 • Matehok: BugBlue en Stoneshop
1 kast vanuit storage hierheen
 • Lezingenzaal (boven): ?
 • Repair: museumcommissie (Macsimski, Denz, Bix, Stoneshop)
 • Doka: dokacommissie (Macsimski, Dvanzuijlekom, Stoneshop)
 • Hal
opruimen, 2 kasten naar stookhok