Uit Hack42
Ga naar: navigatie, zoeken
Meeting: Bijeenkomst 30 juni 2018
Schroefje24.png
Schroefje24.png
Schroefje24.png
Schroefje24.png
Vrijland Lurwah.jpg
Naam Bijeenkomst 30 juni 2018
Locatie Flexlab
Datum juni 30, 2018 01:00:00 - juni 30, 2018 01:00:00
Contact Bestuur
Info Jaarlijkse deelnemersbijeenkomst
Vrijland_Lurwah.jpg File:Vrijland_Lurwah.jpg


De vergadering begint om 15:00 uur en eindigt om uiterlijk 17:00 uur. De vergadering zal gevolgd worden door een gesponsorde deelnemersbbq vanaf 18:00 uur.

Het verslag van de vorige keer is hier te vinden.

Agenda

2017

 • Jaarverslag 2017
 • Presentatie financien

2018

 • Plannen voor het komende jaar
  • Vloeren lounge en flexlab
  • Nieuwe banken voor de lounge
  • Buget voor projecten en promotie uitgeven
  • Open vraag: waar willen we in investeren?

Aanwezigen

Aanmelden? Afmelden? Zet je naam op de lijst! Als je ook wilt bbqen: maak dan een keuze uit: Omnivoor/Carnetarier/Vegetarier/Hallal. Aanmelden voor de BBQ is gesloten, je kunt nog steeds aanmelden voor de vergadering.

Ik kom wel

Ik kom niet

Verslag

Deelnemersvergadering 30 juni 2018

 • Geopend om: 15:15 uur
 • Aanwezig: 8 deelnemers en 4 bestuursleden


 • Jaarverslag 2017 en presentatie financien

BugBlue presenteert de cijfers van 2017. We hebben dit jaar meer geld, oa door opname van de baradministratie in de algemene administratie. De solvabiliteit en liquiditeit zien er goed uit. De betalingstermijn debiteuren is verlaagd naar 44 dagen. De meeste deelnemers betalen op tijd of via incasso, maar sommigen betalen per jaar of lopen soms enige tijd achter. Dat levert gelukkig geen problemen op. Vraag: hoeveel procent betaald via incasso? Ongeveer 40% en groeiende.

Doornemen uitgaven van 2017. Voorstel: kosten voor KVK 50 euro per jaar omzetten in ijsjes? Iedereen akkoord. De huurprijs is in 2017 en ook voor 2018 niet verhoogd. Er is tevens weinig geld besteed aan projecten en promotie. Dit komt later ter bespreking terug.

Het resultaat van 2017 is positiever dan 2016, dat komt omdat we niet verhuist zijn en geen dubbele huur hadden.

Begroting 2018: BarStortingen ziet er hoog uit, maar dat bedrag is voornamelijk nodig voor BarInkopen. Hiervan is maar een klein bedrag voor BarDonaties. Het zou ook onverstandig zijn hierop te rekenen als inkomsten.

Van de deelnemersbijdrage 25 euro bleef er over 2017 maandelijks 2,06 EURO over. De deelnemersbijdrage blijft voor 2018 hetzelfde.

Vraag: huisvestingskosten zijn bij andere spaces hoger, betekent dat dan ook dat zij een hogere bijdrage vragen? Nee, zij hebben of veel meer deelnemers, of zijn meer afhankelijk van barinkomsten en geven daarnaast minder geld uit aan projecten, promotie, inrichting en dergelijke.

Vraag: er komen geen inkomsten meer vanuit oud ijzer? Nee, dat wordt door de huurbaas afgevoerd. Daartegenover staat dus geen huurverhoging en meer ruimtes.

 • Plannen voor 2018

Lurwah neemt het woord. De vorige deelnemersvergadering is gevraagd waar kunnen we in investeren? Daarop kwam het antwoord de metaalwerkplaats, dit is inmiddels gerealiseerd. Ook dit jaar willen we weer verder investeren. We staan open voor nieuwe initiatieven. Daarnaast moet er ook geinvesteerd worden in onderhoud van het pand. Dit is te zien in het budget waarin geld is gereserveerd voor het vervangen van de vloeren van lounge en flexlab en het bouwen van een nieuwe bank.

Er is een verzoek ontvangen voor een stereomicroscoop, deze zal binnenkort worden aangeschaft. Opmerking: we zouden er ook veel aan hebben als de grote lasercutter werkt. Antwoord: Dat klopt, daar is overleg over geweest en ook budget voor aangeboden. Vraag: is het ook mogelijk om vanuit de stichting mee te betalen aan lasercutter-tijd? Wellicht wel, daar zullen we eens op gaan rekenen. Vraag: meer biohacking voor bijvoorbeeld lumicerend bierbrouwen. Zou dit ergens mogelijk zijn? Antwoord: gaan we over nadenken, gebouw heeft nog verschillende ongebruikte ruimtes die we hier misschien voor kunnen gebruiken.

Budget voor projecten en promotie uitgeven. We willen graag dat het budget dit jaar wel opgaat. Nieuwe ideeen die mogelijk deelnemers werven of juist intern om projecten te promoten. Het is mogelijk!

Vraag: wat komt er op de vloeren? Antwoord: iets van kliklaminaat? Maar dan meer op basis van PVC, zoals bijvoorbeeld ook op beursvloeren gebruikt worden. Heb je een ander goed idee, meld je dan bij Bugblue. Vraag: wat wordt er nu al gedaan aan het vinden van een volgende ruimte? Antwoord: een heleboel, de Koepel is even af, maar dat betekent niet dat het werk klaar is en er geen andere mogelijkheden zijn. We hoeven hier voorlopig niet weg, maar beter is altijd fijn.

Vergadering gesloten om 15:55 uur.