Uit Hack42
Ga naar: navigatie, zoeken
Project: N900-Bikemount
Schroefje24.png
Schroefje24.png
Schroefje24.png
Schroefje24.png
NoProjectPicture.jpg

N900-Bikemount

Naam N900-Bikemount
Door BugBlue
Status Uitvoer
Madskillz 3d printen, vastbinden, ontwerpen
Doel / Omschrijving
N900 op de fiets
Alle Projecten - Project Toevoegen

Add your picture plz.

Code

module driehoek() {
 difference() {
  cube([22,22,1.2]);
  rotate([0,0,45]) cube([42,42,1.2],center=false);
 }
}
module hoekje() {
 difference() { 
  cube([5,5,22]);
  translate([20-1.2*2.5,20-1.2*2.5,0]) { cylinder(h = 18, r=20); }
  translate([20-1.2*2.5,20-1.2*2.5,18]) { cylinder(h=30,r1=20,r2=0); }
 }
 translate([0, 5,22]) rotate([0,90,0]) driehoek();
 translate([5,1.2,22]) rotate([90,90,0]) driehoek();
}

module hoekjes() {
translate([-1.2,   -1.2,0]) rotate([0,0, 0]) hoekje();
translate([-1.2,  60+1.2,0]) rotate([0,0,-90]) hoekje();
translate([110+1.2,60+1.2,0]) rotate([0,0,180]) hoekje();
translate([110+1.2, -1.2,0]) rotate([0,0, 90]) hoekje();
}

module uitsparing() {
 intersection() {
  translate([0,-9,-9]) rotate([0,90,0]) cylinder(r=25,h=4,center=false);
  difference() {
   cube([3,11,11]);
   intersection() {
    translate([0,-12.5,-12]) rotate([0,90,0]) cylinder(r=25,h=4,center=false);
   }
  }
 }
}
module uitsparingen() {
  translate([0,25-4,     -11]) rotate([90,0,0]) uitsparing();
  translate([0,60+2*1.2-25+4,-11]) rotate([ 0,0,0]) uitsparing();
  translate([0,19,-2]) cube([3,25,2]);
}
module alles() {
 difference() {
  translate([-1.2,-1.2,-11]) { cube([110+2*1.2,60+2*1.2,15]); }
  cube([110,60,18]);
  translate([2,12,-2]) { cube([45,34,2]); }
  translate([-1.2-1,(60+2*1.2)/2,-25-11/2]) rotate([90,0,90]) cylinder(r=25,h=110+2*1.2+2);
  translate([110+2*1.2-20,(60+2*1.2)/2,-25-11/2]) rotate([-90,0,-90]) cylinder(h=20,r1=28,r2=30);
  translate([50,0,0]) uitsparingen();
  translate([80,0,0]) uitsparingen();

 } 
 hoekjes();
}
alles();